Nagyon örülünk, hogy látogatást tettél a WeblapAlkotó oldalán, és érdeklődsz cégünk és szolgáltatásaink iránt.

Az adatvédelmi tájékoztatónk célja

Az adatvédelem kiemelt fontosságú a WeblapAlkotó számára. Személyes adatokat bizalmasan kezelünk, és minden szükséges intézkedést megteszünk azok biztonságának garantálása érdekében. Az ügyfelek információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartjuk, és vállaljuk, hogy tevékenységünk minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

Fogalmak

A GDPR-ban meghatározott kulcsfogalmak, amelyek a jelen tájékoztatóban kiemelt jelentőségűek:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő” (Warburton Kft.): a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Mikor Ön honlapunkat böngészi, felveszi velünk a kapcsolatot vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat, mi az Ön alábbi személyes adatait érhetjük el (közvetlenül Ön által, vagy közvetetten, harmadik fél által):

 • Amikor Ön használja weboldalunkat, kapcsolatba lép velünk, vagy szolgáltatásainkat igénybe veszi, számos személyes adatot kezelünk, beleértve postai és számlázási címet, e-mail címet, telefonszámot, születési időt, online keresési viselkedést, hirdetésekre kattintási adatokat, valamint az Ön által használt eszközök adatait (operációs rendszer, eszköztípus, IP cím, böngésző típusa, mobil eszközazonosítók, hozzáférés dátuma és ideje). Az általad megadott személyes adatok, például név és elérhetőségi adatok is adataink közé tartoznak, amelyeket Ön bármikor adhat meg, például telefonon, e-mailen, postai úton vagy közösségi média kommunikáció során.

Hogyan és miért kezeljük személyes adatait?

Szolgáltatásnyújtás céljából és megrendeléseinek kezeléséhez szükség van személyes adatainak kezelésére, ez a szerződés teljesítése és jogos érdek alapján történik.

A felhasználói élmény javítása érdekében sütiket és hasonló technológiákat alkalmazunk a weboldalunkon. Bizonyos sütik elengedhetetlenek a weboldal működéséhez, így kérjük, ne kapcsolja ki azokat. Más sütik kikapcsolhatók, de ez ronthatja a felhasználói élményt. Jogalap: jogos érdek. További információért és a sütik kikapcsolásához tekintse meg Cookie-szabályzatunkat.

Szolgáltatásaink és kommunikációnk fejlesztése érdekében piackutatást és belső fejlesztéseket végzünk, az informatikai rendszerünk és szolgáltatásaink javítása érdekében szükséges személyes adatokat felhasználva. Ez biztosítja, hogy még jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Jogalap: jogos érdek.

Önnel való kapcsolatfelvétel és együttműködés érdekében személyes adatait használjuk, hogy tájékoztassuk Önt szolgáltatásainkról telefonon, e-mailben, postai úton vagy közösségi médiában. Célunk, hogy hatékonyan válaszoljunk kérdéseire, segítsünk, és értesítsük Önt szolgáltatásainkkal kapcsolatos változásokról. Jogalap: jogos érdek.

Jogalap

A fentiekben említett esetek, amikor az Ön személyes adatainak használata a mi jogos érdekünk:

 • ügyfeleink szükségleteinek kielégítése, ideértve szolgáltatásaink nyújtását,
 • szolgáltatásaink hirdetése,
 • ügyfeleink megértése,
 • a cégünk, munkavállalóink, partnereink védelme és támogatása,
 • meglévő szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése.

A személyes adatok tárolása és biztonsága

Kizárólag az Ön által önkéntesen, meghatározott célra – pl. kapcsolatfelvételi űrlap, szerződés teljesítése – megadott személyes adatokat tároljuk.

A személyes adatait nem fogjuk a szükségesnél hosszabb ideig tárolni. Az, hogy ez az időtartam mit jelent, több tényezőtől függ, így például:

 • Elsődlegesen hogy miért gyűjtöttük azokat,
 • mióta tároljuk azokat,
 • van-e olyan jogi/hatósági előírás, ami indokolja tárolásuk,
 • szükség van-e azokra az Ön vagy cégünk védelmében.

A WeblapAlkotó az Ön adatait kizárólag a fent említett célokra és azokhoz elengedhetetlen mértékben használja fel, szigorúan betartva a meghatározott adatfeldolgozási célok leírását. Dolgozóink és megbízott szolgáltatóink kötelesek a titoktartásra, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és elektronikus hírközlésről szóló törvény rendelkezéseit. Ezen túlmenően garantáljuk, hogy minden szükséges műszaki és szervezeti intézkedést betartunk adatainak védelme érdekében.

Adatai biztonságát különféle biztonsági óvintézkedésekkel védjük az esetleges beavatkozás, elvesztés, megsemmisülés, illetéktelen hozzáférés vagy jogosulatlan közzététel ellen. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan frissítjük a technológia fejlődésének megfelelően.

Sütik:

Honlapunk sütiket (cookie-kat) használ látogatóink igényeinek nyomon követéséhez és az oldal megjelenítésének testre szabásához. Erről Cookie-szabályzatunkban talál részletes tájékoztatást

Harmadik felek:

Honlapunk üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltatók, akik sütiket/egyéb technológákat alkalmaznak oldalunkon, és a szolgáltatás célja:

Mérés & személyre szabás:

 • Google (Google Analytics)
 • WordPress (Web platform)
 • Cookie-Script

Online marketing:

 • Google (Adwords)

Social media:

 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • Tiktok

Külső hivatkozások használata:

A WeblapAlkotó oldala tartalmazhat hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat. Miután a hivatkozásra kattintott, többé nincs befolyásunk a hivatkozásra (például a hivatkozást tartalmazó oldal IP-címe vagy URL-je) kattintva továbbított személyes adatok gyűjtésére, tárolására vagy feldolgozására, hiszen a harmadik felek magatartása magától értetődően rajtunk kívül áll. Ezért a WeblapAlkotó nem vállal felelősséget a személyes adatok harmadik fél általi felhasználásáért.

Hozzájárulás visszavonása

Személyes adatainak a jövőre vonatkozó gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására irányuló hozzájárulását visszavonhatja.

Személyes adatait töröljük, ha az azok tárolására vonatkozó hozzájárulását visszavonja, ha a cél teljesítése szempontjából a személyes adatok ismerete többé már nem szükséges vagy ha a személyes adatok tárolása egyéb jogi okokból elfogadhatatlan.

A visszavonás nem vonatkozhat a számlázási és számviteli célokból szükséges adatokra, vagy azon adatokra, amelyek megőrzésére jogszabályi kötelezettség vonatkozik.

Hozzáférési jog és egyéb adatvédelmi jogok

Önnek joga van elkérni tőlünk az Önről tárolt személyes adatokat. Ezt hívják érintetti kérésnek. Ha szeretne Önről tárolt személyes adatokról egy kivonatot kapni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A személyes adataival kapcsolatban Önnek joga van továbbá:

 • a nem megfelelő információk kijavítására,
 • tiltakozni a használat ellen,
 • megtiltani a használatot,
 • az adatai törlésére
 • az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára,
 • panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

+36 1 391 1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

http://www.naih.hu

Érvényesség 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2024. január 15-től visszavonásig érvényes. A Weblapalkotó fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozaton a kurrens jogi szabályozásoknak megfelelően bármikor módosítson.