A játéknak mindig van helye! ​

Készen állsz a

„Weboldal Kaland Játék”-ra ?

Indulj el a Weboldal Kaland Játékban és nyerd meg saját weboldaladat, hogy elindíthasd álmaid projektjét. Minden 18. életévét betöltött személy számára nyitva áll ez az izgalmas lehetőség! Like-old Facebook bejegyzésünket  és készülj fel a digitális kalandra!

Ne hagyd ki ezt az egyedülálló lehetőséget!

Mit nyerhetek?

Meglèvő, vagy induló vállalkozásnak INGYENESEN elkèszìtjük/megújítjuk WordPress  weboldalàt!

Mit tartalmaz?

 1. 1 év domain és tárhely
 2. Saját üzleti mail cím
 3. Kapcsolatfelvételi űrlap
 4. Magyar admin kezelőfelület
 5. Tartalom feltöltése
 6. Fényképgaléria
 7. Keresőkre felkészítés (SEO)
 8. Mobil-barát kinézet(reszponzìv)

 9. Ismeretlen betolakodók elleni védelem

Online sorsoló partnerünk a https://socialwinner.besocial.hu/

Mit kell tenned, hogy részt vegyèl a sorsoláson? 🍀

 1. Lájkold ezt a nyereményjátékot meghirdető posztot
 2. A játékban való részvétellel elfogadod nyereményjáték szabályzatunkat, amit itt találsz
 3. Ha tetszett a játék, akkor örülnénk, ha megosztanád ismerőseiddel, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek. 
 4. Nagyon örülnénk, ha kedvelnéd Facebook oldalunkat, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek. 

Weboldal Kaland Játék”

A játék időtartama: 2024.03.05.(14:00) – 2024.03.31.(23:59)

A sorsolás dátum: 2024.04.02 (16:00)

Nyeremény: új weboldal, vagy meglévő megújítása WordPress-el.

Nyertesek száma: 1 nyertes kerül kisorsolásra

Ha tetszett a játék, akkor örülnénk, ha megosztanád ismerőseiddel, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek. 

A nyertes nevét a Facebook poszt alatt kommentben tesszük közzé, sorsolást követő 48 órán belül. Ezért figyeld az oldalt, hogy elsőként szerezz tudomást róla.

Ha szeretnél értesülni legfrissebb termékeinkről, akcióinkról, vagy blogcikkeinkről, akkor látogass el weboldalunkra, iratkozz fel a hírlevelünkre, valamint nézd meg milyen tartalommal várunk az Instagram és Youtube csatornákon.

A játékban való részvétellel elfogadod nyereményjáték szabályzatunkat, amit itt találsz lejjebb.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálta, nem támogatja, nem kezeli.

Ha tetszett, akkor iratkozz fel hírlevelünkre, hogy ne maradj le a következő nyereményjátékról sem.

Weboldal Kaland Játék” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

1.1.    Jelen szabályzat az Warburton Kft. (székhely: 3300 Eger, Sas út 94., cégjegyzékszám:10-09-030729, adószám:

22686132–1-10

; a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett WeblapAlkotó Facebook-oldalán található „Online Kaland Játék” elnevezésű internetes nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

1.2.    A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által használt onile sorsoló program: https://socialwinner.besocial.hu

 továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2.1.    A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar nyelvet értő és magyar nyelvet beszélő személy (a továbbiakban: Pályázó), aki szeretne egy új weboldalt vagy meg szeretné újítani a meglévőt. Pályázni magyarországi és határon túli településekről is lehet.

2.2.    A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő jogi és természetes személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.3.    A Pályázó a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Pályázó jelen játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.4.    A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.5 A pályázó vállalja, hogy a Szervező megoszthatja weboldalán (www.weblapalkoto.hu) és hivatalos Facebook oldalán az elkészült weboldalt.

3.1.    A játék időtartamáról, a nyereményről, a nyertes kihirdetésének időpontjáról, a nyertesek számáról és a további tájékoztatás menetéről a Szervező a Játék meghirdetésekor tájékoztatást ad a 2024. 03. 05. napi, játékot meghirdető Facebook és Tiktok üzenőfali bejegyzésben. A Játék 2024.03.05-én 13:00-kor kezdődik, és 2024. 03 .31-én 23:59-kor ér véget.

4.1  Az Játék nyerteseinek kihirdetésére 2024. április 02-án, kedden, 16 órakor kerül sor.

A nyertes(eke)t a a Szervező által használt onile sorsoló program: https://socialwinner.besocial.hu fogja kiválasztani. 

4.2.    A Játékkal kapcsolatos nyertes értesítése privát Facebook üzenetben történnek 2024.04.02. 23:59-ig, valamint a Facebook poszt alatt kommenten.

5.1.    A nyertesekkel a Szervező a 4.2 pontban meghatározottak szerint veszi fel a kapcsolatot.

5.2.    Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a Nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kérheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

5.3.    Amennyiben a nyertesek nem a játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem bocsátanak a Szervező rendelkezésére írásban, jogosulatlanná válhatnak a Nyereményre.

6.1.    A Nyeremény átvételének részleteit a nyertessel e-mail-ben (info@weblapalkoto.hu) egyezteti a Szervező.

A Pályázók kötelesek együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7.1.    A Szervező kizárja felelősségét a Pályázók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.2.    A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Játékkal kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software hibák, számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb).

8.1.    Tájékoztatás
A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás (azaz az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása) önkéntes.ű

8.2 APályázók lent megjelölt személyes adatait a lent meghatározott célból a Pályázók önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő önkéntes részvétellel a Pályázók kifejezetten hozzájárulnak a lent meghatározott személyes adataik kezeléséhez. A Pályázó a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Pályázó Facebook felhasználói nevét, illetve nevét, továbbá elészült weboldalát nyilvánosságra hozza a WeblapAlkotó hivatalos Facebook és Instagram, valamint Tiktok oldalán.

8.3 A Nyereményhez tartozó személyi jövedelemadóval és egyéb járulékfizetéssel kapcsolatban kezelt adatai vonatkozásában az adatkezelést a Szervező jogszabályon alapuló kötelezettségként végzi. 
A Pályázó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

8.3.    A személyes adatok felhasználási köre és céljai:

8.4 Az Adatkezelő a Pályázó kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Pályázó a Játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek – úgy mint pl. Facebook felhasználói név, név, postázási cím, lakcím, életkor, email cím, telefonszám, kép- és hangmás, videófelvétel, illetve amelyeket a nyertesek kötelesek Szervező rendelkezésére bocsátani a Nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére (a továbbiakban Személyes Adat).
A Szervező a Személyes Adatokat a Játékra történő regisztráció, a Pályázók kiértesítése és a nyeremények átadása, kapcsolattartás, a Játékkal kapcsolatos bejelentési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából, illetve marketing, promóciós célból kezeli.

8.4.    Személyes Adatok kezelésének időtartama:
A Személyes Adatokat a nem nyertes Pályázók esetében a Szervező a nyeremény átadását követően törli, a Játék eredményét és a döntőbe jutott Pályázók és nyertes Pályázók Személyes Adatait a Játék ellenőrizhetősége érdekében 5 évig, illetve a nyertes hozzájárulásának visszavonásáig digitális formában megőrzi. A Nyereményhez tartozó személyi jövedelemadóval és egyéb járulékfizetéssel kapcsolatban kezelt Személyes Adatok vonatkozásában a megőrzési idő 5 év.

8.5.    Jogorvoslat
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését; az adatkezelés korlátozását.  Az Adatkezelő mindezekkel kapcsolatos döntését a kérelem beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles az Érintettel közölni.
A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázóknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek Személyes Adataik kezeléséről, kérjék azok törlését, zárolását vagy helyesbítését.

8.6.    Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

8.7.    Helyesbítéshez való jog
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

8.8.    Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)
Az érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését. A törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozóan kötelezettség áll fenn.

8.10.    Korlátozáshoz való jog
Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

8.11.    Tiltakozás joga
Az érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

8.12.    Hozzájárulás visszavonásának joga
Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett az Adatkezelő részére küldött írásos nyilatkozattal bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett adatkezelések jogszerűségét.

8.13.    Panasz és jogorvoslat
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen.
Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslat esetén a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 

9.1.    A Játékból kizárásra kerülnek azok a Pályázók, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

9.2.    Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Pályázót a Játékból.

10.1.    A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, a Játék felfüggesztésére vagy törlésére és egyéb változtatásokra.

10.2.    Ezt a Játékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

Budapest, 2024. március 05. 

Warburton Kft.
Szervező